Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
Rozsvícení vánočního stromečku a zpívání koled
14 15 16
MARIÁŠOVÝ TURNAJ
17
18 19 20 21 22
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
23
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
24
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
25
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
26
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
27
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
28
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
29
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
30
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
31
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Milenov

2. Důvod a způsob založení

Obec Milenov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Milenov
  Milenov 120
  753 61 Hranice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Milenov
  Milenov 120
  753 61 Hranice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 581 616 280
  mobilní telefon: +420 724 182 822

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.milenov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Milenov
  Milenov 120
  753 61 Hranice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  obec@milenov.cz
  starosta@milenov.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  4zmbm4k

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 6826831/0100, Komerční banka

6. IČO

00301582

7. DIČ

CZ00301582 Obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace

 

19. 8. 2019

Předmět žádosti: Žádost o poskytnutí informace o podání nabídky společností Domistav HK s.r.o., IČO 26007177 nebo DOMISTAV HK s.r.o., IČO 26007177

Poskytnutá informace: Sdělujeme, že společnosti Domistav HK s.r.o., IČO 26007177 nebo DOMISTA HK s.r.o., IČO 26007177 nebyla podána žádaná nabídka ve smyslu veřejných zakázek.

Informaci zpracovala: 19.8.2019 Milada Vašíčková