Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Milenov

2. Důvod a způsob založení

Obec Milenov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Milenov
  Milenov 120
  753 61 Hranice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Milenov
  Milenov 120
  753 61 Hranice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 581 616 280
  mobilní telefon: 724 182 822

 • 4.5 Čísla faxu

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.milenov.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  ou@milenov.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  4zmbm4k

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 6826831
kód banky: 0100
banka: Komerční banka

6. IČ  

00301582

7. DIČ

CZ00301582

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv

  V tuto chvíli obec žádné licenční smlouvy neposkytuje.

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace

18. 7. 2018

Předmět žádosti :

Poskytnutí seznamu právnických osob, které mají vůči obci dluh, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů.

Poskytnutá informace :

Vůči obci Milenov mají dluh po datu splatnosti déle 300 dnů tyto právnické osoby :

 • Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost
 • Enwox ENERGY s.r.o.

Informaci zpracovala : 18.7.2018 Milada Vašíčková

19. 8. 2019

Předmět žádosti :

Žádost o poskytnutí informace o podání nabídky společností  Domistav HK s.r.o., IČO 26007177 nebo DOMISTAV HK s.r.o., IČO 26007177

Poskytnutá informace :

Sdělujeme, že společnosti Domistav HK s.r.o., IČO 26007177 nebo DOMISTA HK s.r.o., IČO 26007177 nebyla podána žádaná nabídka ve smyslu veřejných zakázek.

Informaci zpracovala : 19.8.2019 Milada Vašíčková

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: