Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Milenov

2. Důvod a způsob založení

Obec Milenov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Milenov
  Milenov 120
  753 61 Hranice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Milenov
  Milenov 120
  753 61 Hranice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 581 616 280
  mobilní telefon: +420 724 182 822

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.milenov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Milenov
  Milenov 120
  753 61 Hranice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  obec@milenov.cz
  starosta@milenov.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  4zmbm4k

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 6826831/0100, Komerční banka

6. IČO

00301582

7. DIČ

CZ00301582 Obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace

18. 7. 2018

Předmět žádosti: Poskytnutí seznamu právnických osob, které mají vůči obci dluh, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů.

Poskytnutá informace: Vůči obci Milenov mají dluh po datu splatnosti déle 300 dnů tyto právnické osoby :

 • Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost
 • Enwox ENERGY s.r.o.

Informaci zpracovala: 18.7.2018 Milada Vašíčková

19. 8. 2019

Předmět žádosti: Žádost o poskytnutí informace o podání nabídky společností Domistav HK s.r.o., IČO 26007177 nebo DOMISTAV HK s.r.o., IČO 26007177

Poskytnutá informace: Sdělujeme, že společnosti Domistav HK s.r.o., IČO 26007177 nebo DOMISTA HK s.r.o., IČO 26007177 nebyla podána žádaná nabídka ve smyslu veřejných zakázek.

Informaci zpracovala: 19.8.2019 Milada Vašíčková