Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Dotace

Dotace

Dotace na akci "Havarijní oprava kanalizace - stoka BA-1" 

Logo_OlomouckÚho_kraje__svýtlÚ 2020.gif

 Obec Milenov podala žádost o dotaci v programu "Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2023" na akci Havarijní oprava kanalizace - stoka BA-1. Celkové náklady na akci  jsou ve výši 1 628 676,00 Kč.

Tuto akci finančně podpořil poskytovatel dotace Olomoucký kraj částkou 350 000 Kč

Propagace.jpg

Dotace pro Jednotku SDH Milenov 2023

Logo_OlomouckÚho_kraje__svýtlÚ 2020.gif

 Obec Milenov v roce 2023 podala žádost o dotaci v programu "Program na podporu JSDH 2023" na nákup plovoucího čerpadla a nabíječkou pro JSDH Milenov. Celkové náklady na pořízení čerpadla  byly stanoveny na 43 560,00 Kč.

Tuto akci finančně podpořil poskytovatel dotace Olomoucký kraj částkou 23 000 Kč

Dotace pro Jednotku SDH Milenov 2022

Logo_OlomouckÚho_kraje__svýtlÚ 2020.gif

 Obec Milenov v roce 2022 podala žádost o dotaci v programu "Program na podporu JSDH 2022" na nákup prostředků první pomoci s příslušenstvím pro JSDH Milenov. Celkové náklady na pořízení prostředků  byly stanoveny na 100 744,00 Kč.

Tuto akci finančně podpořil poskytovatel dotace Olomoucký kraj částkou 34.500 Kč

Dotace na obnovu staveb drobné architektury místního významu

 

Obec Mileov v roce 2021 obdržela dotaci z dotačního programu Památkové páče v Olomouckém kraji v roce 2021, dotační titul Obnova staveb drobné architektury místního významu. Poskytovatel dotace Olomoucký kraj finančně podpořil akci dotací  30.000,00 Kč a je určena na částečnou úhradu výdajů na restaurování kamenného kříže v Milenově, parc.č. 2424. Celkové výdaje jsou stanoveny ne výši 89.800,00 Kč.

 

Dotace pro Jednotku SDH Milenov 2021

Logo_OlomouckÚho_kraje__svýtlÚ 2020.gif

 Obec Milenov v roce 2021 podala žádost o dotaci v programu "Program na podporu JSDH 2020" na nákup přenosného čtyřdílného nastavovacího žebříku pro JSDH Milenov. Celkové náklady na pořízení žebříku byly stanoveny na 24.400,00 Kč.

Tuto akci finančně podpořil poskytovatel dotace Olomoucký kraj částkou 8.000 Kč

 

Podpora venkovských prodejen 2020

logo              logopov-2020-2.jpg

Poskytovatel dotace Olomoucký kraj na základě smlouvy poskytl dotaci Obci Milenov na akci "Podpora prodejny Jednota Milenov" ve výši 25.000,00 Kč. Obec Milenov na tuto akci přispívá finančními prostředky ze svého rozpočtu ve výši 25.000,00 Kč. Tyto prostředky budou sloužit provozovateli prodejny smíšeného zboží COOP Jednota v Uherském Ostrohu na pokrytí části mzdových nákladů vč. zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců, výdaje na pokrytí nákladů na energie v roce 2020.

 

Dotace pro Jednotku SDH Milenov 2020

Logo_kraje_na_web 2020.jpg

Obec Milenov v roce 2020 podala žádost o dotaci v programu "Program na podporu JSDH 2020" na vybavení zásahového vozidla jednotky spojovými prostředky vč. příslušenství. Celkové náklady na vybavení jednotky byly stanoveny na 74.600,13 Kč. Zásahové vozidlo bylo vybaveno analogovou radiostanicí, střešní anténou, ručními radiostanicemi a nabíjecími stanicemi.

Tuto akci podpořil poskytovatel dotace Olomoucký kraj částkou 34.500,00 Kč

 

Dotace pro Jednotku SDH Milenov

logo

Obec Milenov v letošním roce podala žádost o dotaci v dotačním programu "Program na podporu JSDH 2019" na materiální vybavení jednotky. Celkové náklady na vybavení jednotky byly stanoveny na 110.000,00 Kč. V rámci dotace bylo nakoupeno věcné vybavení členů jednotky - zásahové obleky, boty, rukavice, přilby, kulky, brodící kalhoty.

Tuto akci podpořil poskytovatel dotace Olomoucký kraj částkou 55.000,00 Kč.

Oprava vnitřních prostor mateřské školy - dokončení

logo

Obec v minulých letech prováděla opravy vnitřních prosto mateřské školy. V letošním roce jsme pokračovali opravou chodby a kotelny. Došlo na výměnu kotlů a rozvodů, opravě omítek, stropu a podlahy na chodbě a v kotelně. Zakázka byla zadána dvěma dodavatelům - firma BROSTA Group, s.r.o. prováděla zdenické práce, Martin Spurný provedl opravu v kotelně. Celkové předpokládané náklady byly stanoveny na 650.000,00 Kč. Konečné náklady na tyto práce byly vyčísleny na 700.059,09 Kč.

Tato akce byla finančně podpořena z dotačního titulu Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 ve výši 325.000,00 Kč.

Podpora venkovských prodejen

logo

Poskytovatel dotace Olomoucký kraj na základě smlouvy poskytl dotaci Obci Milenov na akci "Podpora prodejny Jednota Milenov" ve výši 25.000,00 Kč. Obec Milenov na tuto akci přispívá finančními prostředky ze svého rozpočtu ve výši 25.000,00 Kč. Tyto prostředky budou sloužit provozovateli prodejny smíšeného zboží COOP Jednota v Uherském Ostrohu na pokrytí části mzdových nákladů vč. zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců, výdaje na pokrytí nákladů na energie v roce 2019.

"2038 - Milenov - Doplnění slaškové kanalizace"

logo

Obec Milenov ve spolupráci se společností KUNST spol. s r.o. připrvila projektovou dokumentaci, na základě které bylo provedeno dílo "Milenov - doplnění splaškové kanalizace, vodovodu a plynovodu". Jednou z částí připravovaného projektu bylo vybudování kanalizační stoky pro připojení areálu společnosti SOM spol. s.r.o. na kanalizaci v majetku obce Milenov. Na tuto část označenou "2038 - Milenov - doplnění splaškové kanalizace" byla poskytnuta dotace z Olomouckého kraje z dotačního programu "Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje". Poskytovatel dotace podpořil tuto akci částkou 300.000,00 Kč.

Rekonstrukce místní komunikace v obci Milenov

logo

Obec Milenov od počátku roku 2018 připravovala projektovou dokumentaci na akci „Rekonstrukce místní komunikace v obci Milenov“. K realizaci akce bylo vypsáno výběrové řízení, kdy s nejnižší nabídkovou cenou 2.522.113,00 Kč vč. DPH vyhrála společnost DEMSTAV Group, s.r.o., která od nabídky odstoupila. Oslovili jsme dalšího zájemce o provedení prací firmu STRABAG, a.s., která předložila nabídku ve výši 2.994.527,00 Kč. S touto firmou byla podepsaná smlouva o dílo. Akce byla realizovaná do 15.11.2018 jak bylo dohodnuto ve smlouvě.

Akce byla realizovaná částečně z prostředků Obce Milenov a částečně z dotace Olomouckého kraje, dotační program Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018, dotačního titulu „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“. Z prostředků Olomouckého kraje byla poskytnuta dotace 500.000,00 Kč.

Rekonstruovaná komunikace bude sloužit občanům v naší obci. Původní komunikace byla v nevyhovujícím stavu.

Rekonstruovaná komunikace bude sloužit občanům v naší obci

Územní plán Milenov  - 2. etapa

Logo Olomouckého kraje

Obec Milenov má schválený Územní plán Milenov do roku 2020. V roce 2017 bylo započato s přípravou 1. etapy zpracování Územního plánu Milenov.  Ve spolupráci s pořizovatelem Městským úřadem Hranice bylo vypracováno Zadání Územního plánu Milenov, které bylo schváleno zastupitelstvem obce Milenov dne 19.12.2016.

Obec Milenov v roce 2018 podala žádost o dotaci na Územní plán Milenov – 2. etapa. Žádost o dotaci byl podána do dotačního programu  Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018. Poskytovatel žádosti vyhověl a byla poskytnuta dotace ve výši 55.000,00 Kč. Jako zhotovitel byl vybrán Ing. Lubor Sawicki.  Olomoucký kraj jako poskytovatel dotace finančně podpořil zpracování 2. etapy ÚP Milenov částkou ve výši 50 % celkově vynaložených uznatelných výdajů

Územní plán Milenov

1. etapa - Návrh ÚP pro společné jednání s dotčenými orgány

Logo Olomouckého kraje

Obec Milenov má schválený Územní plán Milenov do roku 2020. Z toho důvodu bylo nutné zahájit přípravy na vypracování nového Územního plánu.  Ve spolupráci s pořizovatelem Městským úřadem Hranice bylo vypracováno Zadání Územního plánu Milenov, které bylo schváleno zastupitelstvem obce Milenov dne 19.12.2016.

Obec Milenov v roce 2017 podala žádost o dotaci na 1. etapu – Návrh ÚP pro společné jednání s dotčenými orgány. Žádost o dotaci byl podána do dotačního programu  Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017. Poskytovatel žádosti vyhověl a byla poskytnuta dotace ve výši 150.000,00 Kč. Jako zhotovitel byl na základě výběrového řízení vybrán s nejnižší nabídkovou cenou 115.000,00 Kč Ing. Lubor Sawicki.  Olomoucký kraj jako poskytovatel dotace finančně podpořil zpracování 1. etapy ÚP Milenov částkou ve výši 50 % celkově vynaložených uznatelných výdajů

 M.Vašíčková

Nový dopravní automobil pro Jednotku SDH obce Milenov    

Logo Olomouckého kraje

 V roce 2016 obec Milenov podala žádost o dotaci v rámci dotačního titulu  „Dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH Olomouckého kraje“. Dotaci jsme žádali na pořízení speciálního požárního automobilu kategorie DA pro Jednotku SDH obce Milenov. Naše žádost byla úspěšná a poskytovatel dotace Olomoucký kraj přispěl na účel uvedený v čl. I, odst. 2 částku 100.000,00 Kč.

Po provedeném výběrovém řízení jsme zakoupili devítimístný dopravní automobil Citroen Jumper 33 L2H2 za 621.613,00 Kč vč. DPH. Pro potřeby JSDH bylo  nutné provést úpravy – instalaci zvukového a světelného signalizačního zařízení, a popisy na  karoserii. Vnitřní vybavení bylo provedeno dle vyhl. Č. 35/2007 Sb. v platném znění. Úpravy byly provedeny za 105.796,00 Kč vč. DPH.

Automobil byl vybaven, upraven a je připraven sloužit Jednotce Sboru dobrovolných hasičů obce Milenov.

M.Vašíčková

auto JSDH

Výměna starých rozhlasových reproduktorů za nové

Logo Olomouckého kraje     

Podle dostupných dokumentů byl v Milenově vybudován veřejný rozhlas v roce 1971 a následná rekonstrukce v roce 1976. Bylo nainstalováno 36 reproduktorů tří typů a výkonu a 4.559 m vnějšího rozvodného vedení. Vnější zařízení bylo obsluhováno rozhlasovou ústřednou.

V průběhu let docházelo k poškození kabelového vedení a reproduktorů, ústředna musela být vyměněna již v roce 2013.

V letošním roce rozhodlo zastupitelstvo o celkové rekonstrukci vnějšího zařízení veřejného rozhlasu, které spočívá v odstranění starého vedení a rozhlasových reproduktorů. Nový veřejný rozhlas je budován jako bezdrátový. V rámci plánované rekonstrukce bylo nainstalováno 51 reproduktorů 30 W a 24 venkovních přijímačů se záložním zdrojem a anténou. Před zahájením prací byla se společností  ČEZ Distribuce, a.s. uzavřena Smlouva o umístění zařízení, ve které jsou odsouhlaseny podpěrné body k umístění nového zařízení a stanoveny technické podmínky.

K úhradě výdajů spojených s výměnou venkovního zařízení byly použity finanční prostředky získané z dotace Olomouckého kraje, z dotačního titulu Program obnovy venkova 2016. Na dodavatele prací bylo vyhlášeno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu a jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka společnosti Bártek rozhlasy, s.r.o. s nabídkovou cenou 369.165,00 Kč vč. DPH. Výdaje byly částečně pokryty z poskytnuté dotace Olomouckého kraje ve výši 181.000,00 Kč.

Práce na montáži zařízení byly ukončeny 26.8.2016. V současné době probíhá odladění celého systému, při kterém využíváme vašich připomínek a podnětů. Podle nich bude upravena jak hlasitost, tak i srozumitelnost hlášeného slova.

Výměna starých rozhlasových reproduktorů za nové

Milenov – oprava místních komunikací

Logo Olomouckého kraje

V roce 2014 měla obec Milenov ve svém rozpočtu vyčleněno 600.000,00 Kč na opravy místních komunikací s předpokladem možného navýšení po aktualizaci rozsahu opravy a připraveného rozpočtu z předchozího roku. Pro jejich opravu jsme využili i možnost čerpat finanční prostředky z dotačního programu Program obnovy venkova Olomouckého kraje, oblast podpory 1. Naše žádost byla úspěšná a na plánovanou opravu jsme dostali finanční příspěvek ve výši 300.000,00 Kč, což představuje maximální výši podpory.

Provedeným výběrovým řízením byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka společnosti SKANSKA, a.s. s celkovou nabídkovou cenou vč. DPH 795.569,12 Kč. Práce byly zahájeny s malým zpožděním, ale vše bylo dokončeno včas a v požadované kvalitě. Na technickými parametry a dodržováním norem dohlížel stavební dozor pan Ing. Vladimír Pecha.

Práce spočívaly v rozrytí a srovnání zbylého podkladu, provedení odvodnění komunikace do místní kanalizace a v druhé části vsakem do přilehlého pozemku. Komunikace byla zpevněna obrubníky a přídlažbou, a byla položena vrchní asfaltová vrstva. Po předání a převzetí hotové stavby jsme upravili okolí komunikace, kde jsme volná místa mezi obrubníky a rodinnými domy vysypali kačírkem, aby byl vzhled ulice upravenější. Na vjezdu do ulice byla umístěna nová dopravní značka.

Jsme rádi, že po několika letech za přispění Olomouckého kraje konečně podařilo tuto místní komunikaci opravit a že bude dobře sloužit našim občanům.

Výše příspěvku Olomouckého kraje v roce 2014 - 300.000,00 Kč

opravy místních komunikací    opravy místních komunikací

Oprava požární techniky a pořízení přenosných zásahových prostředků

K zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Milenov jsme v letošním roce provedli nutnou opravu požárního auta AVIA, která spočívala v opravě motoru a výměně sjetých pneumatik.

Věcné vybavení jednotky jsme rozšířili nákupem elektrocentrály HERON 5,5 kW.

oprava Avie oprava Avie

Obec Milenov v letošním roce požádala o finanční příspěvek na pokrytí výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí podle § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s „Pravidly pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci , opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2012“. Za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z uvedeného dotačního titulu bylo možné provést opravy a vybavit jednotku SDH Milenov.

Výše příspěvku v roce 2012 - 38.000,00 Kč.

Oprava a sanace sklepních prostor a obvodového zdiva OÚ Milenov

logo

Obecní úřad v Milenově dlouhodobě vyvíjel snahy odstranit vlhkost ve sklepních prostorách budovy. V deštivém období nebo době tání sněhu byla podlaha ve sklepě zalita vodou. Prostory sklepa se z důvodu vysoké vlhkosti nedaly využívat.
Začátkem roku 2012 jsme oslovili projektanta ing. Milana Bajgara a začali pracovat na projektu, který by vyřešil vlhkost ve sklepě. Po zpracování projektu jsme využili možnosti a podali žádost o dotaci z Programu obnovy venkova 2012 Olomouckého kraje. Při vyhodnocování projektů jsme uspěli a z prostředků Olomouckého kraje jsme na opravu a sanaci sklepních prostor a obvodového zdiva OÚ Milenov získali finanční příspěvek ve výši 310.000,00 Kč.
Práce byly zahájeny v srpnu 2012 a ukončeny v září 2012 ve stanoveném termínu. Během prací byly odstraněny původní navlhlé omítky. Pod nové omítky byla nainstalována nopová folie, která zajišťuje proudění vzduchu mezi zdí a novou omítkou. V podlaze byly prořezány drážky, které v případě potřeby odvádějí vodu do vybudované jímky, která je osazena čerpadlem. V místnosti byl nainstalován ventilátor, který přebytečnou vlhkost odvádí přes zeď ven. Z vnější strany budovy bylo provedeno obkopání, chybějící izolace, zateplení a překrytí nopovou folií. Do výkopu byla umístěna odvodňovací roura a napojena do kanalizace. Okolní terén byl upraven vyspárovanou zámkovou dlažbou.
Výběrovým řízením byla vybrána firma ing. Josef Kolář – PRINS, která práce provedla v celkové výši 633.141,00 Kč. Část zakázky byla uhrazena z prostředků Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2012 ve výši 310.000,00 Kč.

Kulturně společenský život mikroregionu Podlesí 2012

logo

Obce Dobrovolného svazku obcí mikroregioun Podlesí každoročně pořádá nespočet kulturních a sportovních akcí. Společně pak pro občany mikroregionu pořádá tematický poznávací zájezd do různých koutů naší republiky.

V letošním roce jsme využili možnosti a požádali o finanční příspěvek z Programu obnovy venkova 2012 Olomouckého kraje. Za přispění Olomouckého kraje obec Radíkov pořádala Turnaj v kopané, obec Klokočí pořádala Srandobraní, obec Milenov pořádala Turnaj v nohejbale a obec Hrabůvka pořádala Svatováclavský turnaj v nohejbale. Společně pro občany mikroregionu Podlesí jsme uspořádali tematický zájezd do Kutné Hory, která má 5 členských obcí. Podle vyjádření předsedy spolku se jim nedaří organizovat společné akce. Svoji aktivitu směřují do MAS, která pro jejich činnost poskytují více možností. Celoroční kulturně společenský život mikroregionu byl zakončen akcí Ukončení golfové sezony DSO Mikroregionu Podlesí, Společným bruslením a divadelním představením Divotvorný hrnec.
Na výše uvedené kulturní a sportovní akce jsme z prostředků Programu obnovy venkova 2012 Olomouckého kraje, dotační titul 2 obdrželi finanční příspěvek ve výši 45.000,00 Kč. Celkový rozpočet uznatelných výdajů na všechny tyto akce byl určen ve výši 90.000,00 Kč.

Propagace

V roce 2016 obec Milenov podala žádost o dotaci v rámci dotačního titulu  „Dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH Olomouckého kraje“. Dotaci jsme žádali na pořízení speciálního požárního automobilu kategorie DA pro Jednotku SDH obce Milenov. Naše žádost byla úspěšná a poskytovatel dotace Olomoucký kraj přispěl na účel uvedený v čl. I, odst. 2 částku 100.000,00 Kč.

Po provedeném výběrovém řízení jsme zakoupili devítimístný dopravní automobil Citroen Jumper 33 L2H2 za 621.613,00 Kč vč. DPH. Pro potřeby JSDH bylo  nutné provést úpravy – instalaci zvukového a světelného signalizačního zařízení, a popisy na  karoserii. Vnitřní vybavení bylo provedeno dle vyhl. Č. 35/2007 Sb. v platném znění. Úpravy byly provedeny za 105.796,00 Kč vč. DPH.

Automobil byl vybaven, upraven a je připraven sloužit Jednotce Sboru dobrovolných hasičů obce Milenov.