Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska archiv 2008 - 2013

 

Archiv 2008 - 2013

Dokument Vyvěšeno Sejmuto
Plán oblasti povodí Moravy-k připomínkám veřejnosti 25.6.2008  
Schválení návrhu KPÚ v KÚ Hrabůvka u Hranic

24.9.2008

14.10.2008
Zahájení územního řízení o umístění stavby - Infrastruktura pro 14 RD 14.10.2008

14.11.2008

Usnesení o přerušení územního řízení-umístění stavby plotu 27.10.2008 25.11.2008
Zahájení kolaudačního řízení - stavební objekt 442-přeložka ovládacího kabelu k vodovodu 13.11.2008 2.12.2008
Vyrozumění o pokračování řízení-umístění stavby plotu 19.11.2008 16.12.2008
Zahájení územního řízení o umístění stavby-RD na parc.145/3,63/2 25.11.2008 16.12.2008
Rozpočet DSO Podlesí 2009 26.11.2008 16.12.2008
Územní rozhodnutí o umístění stavby - infrastruktura 14 RD 16.12.2008  
Rozhodnutí o umístění stavby parc.č. 63/2 (2256) 2.2.2009  
Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - stavba 4704 10.2.2009  
Rozpočet 2009 1.3.2009 25.3.2009
Územní rozhodnutí o umístění stavby dálnice D 47 18.3.2009 8.6.2009
Veřejná vyhláška MěÚ Lipníknad Bečvou 20.5.2009 5.6.2009
Závěrečný účet 2008 25.5.2009

12.6.2009

Rozpočtové opatření č. 1 - 2009 17.7.2009 7.8.2009
Dálnice D 47-úsek stavby 4704 Lipník nad Bečvou-Bělotín,oblast přitěžovací lavice, SO 139-Příjezdová cesta k estakádě (Hrabůvka),změna č.1 31.7.2009

17.8.2009

 

Oznámení o zahájení stavebního řízení - SO 101.2-Hlavní trasa dálnicve D47, změna 1-Přitěžovací lavice, SO 317-Dešťová kanalizace dálnice D47 km 97,180-98,970

6.9.2009

 

6.10.2009
Rozhodnutí - povolení změny stavby před dokončením - SO 342-Retenční nádrž v km 99,060,změna č.1, SO 358.1/SO 358.2-úprava Panského potoka v km 99,066,změna č.1, SO 382-úpravy meliorací-Zemědělská a.s, Milenov,změna č.1 8.9.2009  
MŽP - oznámení o změně rozhodnutí D47 14.9.2009 6.10.2009
Rozhodnutí o umístění stavby Milenov Za humny posílení NNV - I.část 23.9.2009  
Rozhodnutí o umístění stavby Milenov Za humny posílení NNV - II.část 23.9.2009  
Oznámení o vystavení návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milenov 9.10.2009  
Stavební povolení SO 101.2-Hlavní trasa dálnice D47, Změna 1-Přitěžovací lavice, SO 317-Dešťová kanalizace dálnice D47 97,180-98,970, Změna 1 13.10.2009  
Záměr na prodej pozemku parc.č. 1950/3 30.11.2009  
Rozpočet 2010 30.11.2009 14.12.2009
Rozpočtové opatření č. 2-2009 14.12.2009 31.,12.2009
KPU Milenov - rozhodnutí o schválení 17.2.2010  
Prodej pozemku parc. č. 2013/11 29.3.2010 15.4.2010
Varroaza včel - mimořádné veterinární opatření 7.4.2010 22.4.2010
Závěrečný účet 2009 7.4.2010 26.4.2010
Přezkoumání hospodaření za rok 2009 14.4.2010 30.4.2010
Oznámení o uložení písemnosti R.Bayer 23.4.2010 17.5.2010
Vyměření daně z nemovitosti za rok 2009-oznámení 27.4.2010 17.5.2010
Závěrečný účet 2009 DSO Podlesí 28.4.2010 18.5.2010
Závěrečný účet DSO Podlesí 2009 28.4.2010 18.5.2010
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28. a 29. 5. 2010 28.4.2010  
Rozpočtové opatření č.1 4.6.2010 2.11.2010
Záměr na prodej pozemku - parc. č. dle snímku 3.10.2010  
Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Milenov 3.10.2010 10.11.2010
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Milenov dne 29.11.2010 22.11.2010 29.11.2010
Povolení k trvalému provozu SO 342 - Retenční nádrž v km 99,060 29.11.2010  
Pozvánka na veřejné zasedání 16.12.2010 9.12.2010 16.12.2010
Rozpočet DSO mikroregion Podlesí na rok 2011 14.12.2010 29.12.2010
Záměr na prodej pozemku 2511-část,2937-část 16.12.2010 1.2.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využíání a odstraňování komunálních odpadů 17.12.2010 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů 17.12.2010 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 17.12.2010 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku ze vstupného 17.12.2010 1.1.2011
Výzva FÚ k včasnému podání přiznání k dani z nemovitostí 26.1.2011  
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Milenov 7.2.2011 1.2.2011 7.2.2011
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 3.3.2011 6.4.2011
Návrh rozpočtu 2011 4.3.2011 21.3.2011
Oznámení o konání sčítání lidu,domů a bytů v roce 2011 v ČR 9.3.2011 2.5.2011
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Milenov 21.3.2011 14.3.2011 21.3.2011
Zahájení územního řázení o umístění stavby 6.4.2011 2.5.2011
Oznámení o zahájení kolaudačního řízení stavba SO 382-Úpravy meliorací 27.4.2011 31.5.2011
Zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Mokřadní rybník 29.4.2011 23.5.2011
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 29.4.2011 23.5.2011
Veřejná vyhláška o zahájení kolaudačního řízení SO 303, SO 304 23.5.2011 23.6.2011
Rozpočtové opatření č. 1 29.5.2011 13.6.2011
Závěrečný účet za rok 2010 - I.část 29.5.2011 13.6.2011
Závěrečný účet za rok 2010 II.část 29.5.2011 13.6.2011
Závěrečný účet 2010 III.část    
Závěrečný účet 2010 - IV.část 29.5.2011 13.6.2011
Závěrečný účet 2010 V.část 29.5.2011 13.6.2011
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2881 29.5.2011 13.6.2011
Závěrečný účet 2010 DSO POdlesí I.část 2.6.2011 20.6.2011
Závěrečný účet DSO 2010 II.část 2.6.2011 20.6.2011
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Milenov dne 13.6.2011 6.6.2011 13.5.2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby - mokřadní rybník 22.6.2011 27.7.2011
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 28.6.2011 1.8.2011
MORAVIA - VTL plyn 6.7.2011  
Dražební vyhláška - Křístková Marie, Milenov 117 18.7.2011 28.7.2011
Záměr na prodej pozemku 22.7.2011 8.8.2011
Povolení k trvalému provozu SO 303 - Úprava vodovodu DB 150 v km 96.920 27.7.2011 11.8.2011
Povolení k trvalému provozu SO 382 - Úpravy meliorací - Zemědělská, a.s. Milenov 27.7.2011 11.8.2011
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Milenov 8.8.2011 1.8.2011 8.8.2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby RD č.p. 79 10.8.2011 26.8.2011
Rozpočtové opatření č. 2 19.9.2011 3.10.2011
Pozvánka na veřejné zasedání 3.10.2011 26.9.2011 3.10.2011
Zahájení řízení o vydání změny č.22 Územního plánu sídelního útvaru Hranice 5.10.2011  
Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 16/2011 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - varroazy včel 20.10.2011  
Oznámení o zahájení stavebního řízení "Polní cesty a protipovodňová opatření v k.ú. Milenov 21.10.2011 9.11.2011
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2880 v k.ú. Milenov 1.11.2011 12.12.2011
Pronájem pozemků Drahotuše zemědělská a.s. - dodatek č. 2 25.11.2011 12.12.2011
Záměr na prodej pozemku parc.č. 897/7 28.11.2011 12.12.2011
Oznámení o posudku - MORAVIA - VTO plynovod"

30.11.2011

27.12.2011
Pozvánka na veřejné zasedání dne 12.12.2011 5.12.2011 12.12.2011
Dělení pozemků parc.č. 1317, 1318 8.12.2011 27.12.2011
Dražební vyhláška p. Hudečková 8.12.2011 27.12.2011
Rozpočet na rok 2012 Mikroregion Podlesí 8.12.2011 28.12.2011
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti Bartovanec 12.12.2011 28.12.2011
Stavební povolení - polní cesty a protipovodňová opatření v k.ú. Milenov 15.12.2011  
Veřejná vyhláška - opatrovník Bartoanec 16.1.2012 1.2.,2012
Pozemky PF ČR k náhradním restitucím 20.1.2012 20.2.2012
Územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků - 1317 a 1318 24.1.2012  
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Milenov dne 21.2.2012 13.2.2012 21.2.2012
Záměr - směna pozemků Drahotuše zem. a.s. 2.3.2012  
Záměr Drahotuše zem., a.s. - mapa 2.3.2012  
Záměr na prodej pozemků 2.3.2012  
Záměr na prodej pozemků - mapa 2.3.2012  
Rozpočet na rok 2012 obec Milenov 4.3.2012  
Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 19.3.2012

12.3.2012

19.3.2012
Nařízení veterinární správy - varoáza včel 19.3.2012 24.5.2012
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti 19.3.2012  
Daň z nemovitostí - hromadný předpisný seznam 16.4.2012  31.5.2012
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti 16.4.2012  
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti 3.5.2012  
Závěrečný účet obce Milenov za rok 2011 - FIN 1.část 10.5.2012 29.5.2012
Závěrečný účet obce Milenov za rok 2011 - FIN - 2 část 10.5.2012 29.5.2012
Závěrečný účet obce Milenov za rok 2011 - rozvaha 10.5.2012 29.5.2012
Závěrečný účet obce Milenov zarok 2011 - výkaz zisku a ztrát 10.5.2012 29.5.2012
Závěrečný účet obce Milenov za rok 2011 - příloha 10.5.2012 29.5.2012
Závěrečný účet obce Milenov za rok 2011 - výkazy 10.5.2012 29.5.2012
Závěrečný účet obce Milenov za rok 2011 - výkazy 10.5.2012 29.5.2012
Závěrečný účet obce Milenov za rok 2011 - výkazy 10.5.2012 29.5.2012
Závěrečný účet obce Milenov za rok 2011 - zpráva o závěrečném přezkoumání hospodaření za rok 2011 10.5.2012 29.5.2012
Závěrečný účet obce Milenov za rok 2011 - ZŠ a MŠ - hospodaření 2011 náklady obce 10.5.2012 29.5.2012
Závěrečný účet obce Milenov za rok 2011 - ZŠ a MŠ - rozvaha 2011 10.5.2012 29.5.2012
Závěrečný účet obce Milenov za rok 2011 - ZŠ a MŠ - výkaz zisku a ztrát 2011 10.5.2012 29.5.2012
Závěrečný účet obce Milenov za rok 2011 - ZŠ a MŠ - příloha 2011 10.5.2012 29.5.2012
Rozpočtové opatření č. 1 12.5.2012 29.5.2012
Záměr na bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví Ol.kraje 14.5.2012 25.6.2012
Závěrečný účet DSO Podlesí 2011 15.5.2012 25.6.2012
Závěrečný účet DSO Podlesí 2011 - FIN 15.5.2012 25.6.2012
Závěrečný účet DSO Podlesí - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011 15.5.2012 25.6.2012
Závěrečný účet DSO Podlesí - rozvaha 2011 15.5.2012 25.6.2012
Závěrečný účet DSO Podlesí - Výkaz zisku a ztrát 2011 15.5.2012 25.6.2012
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Milenov 29.5.2012 22.5.2012 29.5.2012
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti 22.5.2012  
Záměr na prodej pozemku parc.č. 897/7 6.6.2012 25.6-2012
Záměr na bezúplatný převod pozemků - 1958/1 6.6.2012 25.6.2012
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Milenov dne 25.6.2012 18.6.2012 25.6.2012
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti 18.6.2012  
Nařízení města Hranic - zpracování lesních hospodářských osnov 2.7.2012  
Nařízení veterinární správy 9.7.2012  
Oznámení o záměru prodeje pozemku parc.č. 2225/2 23.7.2012  20.8.2012
Zahájení zjišťovacího řízení "Stavební úpravy haly pro mořírnu nerez poceli", oznámení je k nahlédnutí na Obecním úřadě Milenov 26.7.2012  20.8.2012
Rozpočtové opatření č. 2 3.8.2012 20.8.2012
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Milenov dne 20.8.2012 13.8.2012  20.8.2012
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 13.8.2012  13.10.2012
Oprava propustku přes silnici III/44025 v k.ú. Milenov 14.8.2012  30.8.2012
Oznámení o počtu a sádle volebních okrsků v Milenově 28.8.2012  13.10.2012
 Oznámení o době a místu ponání voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje  27.9.2012  13.10.2012
 Rozpočtové opatření č. 3  27.9.2012  15.10.2012
 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Milenov dne 15.10.2012  8.10.2012  15.10.2012
 Konkurz na ředitele Základní školy a mateřské školy Milenov, příspěvková organizace  17.10.2012  
 Nařízení státní veterinární správy - mimořádné veterinární opatření - mor včelího plodu  26.10.2012  
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komisr pro volbu prezidenta 8.11.2012  
Rozpočet DSO mikroregion Podlesí na rok 2013 15.11.2012  
 Pozvánka na mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 26.11.2012  19.11.2012  26.11.2012
 Rozpočtové opatření č. 4  23.11.2012  
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků v Milenově 27.11.2012  
Jmenování zapisovatele - volba prezidenta 30.11.2012  
Pozvánka na veřejné zasedání dne 10.12.2012 3.12.2012 10.12.2012
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Milenov 11.12.2012  27.12.2012
 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  11.12.2012  27.12.2012
První zasdání OVK v Milenově 16.12.2012  
 Rozpočet na rok 2013 obec Milenov  19.1.2013  15.,4.2013
 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Milenov dne 4.2.2013  23.1.2013  4.2.2013
 Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené v obci Milenov  13.2.2013  15.4.2013
 Kontrola výkonu samostatné působnosti  13.2.2013  15.4.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO mikroregion Podlesí za rok 2012 25.2.2013  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Milenov za rok 2012 25.2.2013  
Záměr na prodej částí pozemků obec Partutovice 25.2.2013  
 Veřejná vyhláška - majitelé památek  22.3.2013  
 Mimořádní veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - varroázy včel  27.3.2013  
 Záměr na pronájem části pozemku parc.č. st.21/2 v k.ú. Milenov  29.3.2013  15.4.2013
 Závěrečný účet DSO Mikroregionu Podlesí za rok 2012Závěrený účet - pokračování  29.3.2013  15.4.2013
Závěrečný účet DSO mikroregionu Podlesí za rok 2012 - FIN 29.3.2013  15.4.2013
Závěrečný účet DSO mikroregionu Podlesí za rok 2012 - Rozvaha 29.3.2013  15.4.2013
Závěrečný účet DSO mikroregionu Podlesí za rok 2012 - Výkaz zisku a ztrát 29.3.2013  15.4.2013
Závěrečný účet DSO mikroregionu Podlesí za rok 2012 - Příloha 29.3.2013  15.4.2013
Rozpočtové opatření č. 1/2013 29.3.2013  15.4.2013
 Závěrečný účet obce Milenov za rok 2012  29.3.2013  15.4.2013
Závěrečný účet obce Milenov za rok 2012 - FIN 29.3.2013  15.4.2013
Závěrečný účet obce MIUleov na rok 2012 - Výkaz zisku a ztrát 29.3.2013  15.4.2013
Závěrečný účet obce MIlenov za rok 2012 - Příloha 29.3.2013  15.4.2013
Závěrečný účet obce Mileov za rok 2012 - Hospodaření PO výkaz zisku a ztrát 29.3.2013  15.4.2013
Závěrečný účet obce Milenov za rok 2012 - Hospdaření PO - Rozvaha 29.3.2013

 15.4.2013

Závěrečný účet obce Milenov za rok 2012 - Hospodaření PO - Příloha 29.3.2013  15.4.2013
Závěrečný účet obce MIlenov za rok 2012 - Rozvaha 29.3.2013  15.4.2013
Pozvánka na veřejné zasedání dne 15.4.2013 7.4.2013  15.4.2013
 Program LEADER "Měníme Hranicko" - Výzva k předkládání žádostí o dotaci  9.4.2013  
 Daň z nemovitostí na rok 2013 - zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu  24.4.2013  
 Záměr na prodej oddělených částí pozemku parc.č. 2011/1 v obci a k.ú. Milenov  29.4.2013  

ARCHIV

Dokumenty Vyvěšeno Sejmuto
Územní studie větrné elektrárny-zahájení projednávání 14.7.2008 20.8.2008
Vystavení návrhu KPÚ v KÚ Hrabůvka 13.8.2008 12.9.2008
     
Rozhodnití o umístění stavby Dolní Újezd, zaústění DTS, Pospíšil, DTS 2.9.2008 19.9.2008