Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Nařízení Vlády ČR - zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest

Datum konání: 18. 3. 2020

247 usnesení o přijetí krizvého opatření


Publikováno 18. 3. 2020 18:50

Informace o dočasném omezení provozu dálkových vlaků Českých drah

Datum konání: 18. 3. 2020

Omezení provozu dálkových vlaků ČD


Publikováno 18. 3. 2020 18:49

Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje

Datum konání: 18. 3. 2020

Rozhodnutí zákaz vstupu bez roušek


Publikováno 18. 3. 2020 11:06

Souhrn opatření vlády proti šíření koronaviru k 16.3.2020

Datum konání: 16. 3. 2020

Souhrn opatření vlády proti šíření koronaviru k 16.3.2020


Publikováno 16. 3. 2020 19:24

Změna úředních hodin

Datum konání: 16. 3. 2020

Z důvodu nastalé epidemiologické situace budou upraveny úřední hodiny Obecného úřadu v Milenově a to pouze v pondělí a ve středu od 17.00 do 19.00 hodin do odvolání.


Publikováno 16. 3. 2020 15:07

Informace pro občany

Datum konání: 16. 3. 2020

Informace pro občany

 

S ohledem nastávající epidemiologickou situaci vyzývá Obecní úřad Milenov občany, aby zvážili osobní návštěvu úřadu. Doporučujeme komunikaci s úřadem telefonicky nebo e-mailem.

Telefon Obecní úřad Milenov     581 616 280

Mobilní telefon starostka          724 182 822

E-mail                                     obec@milenov.cz, starosta@milenov.cz

 

Průběžné informace o probíhající situaci najdete na elektronické úřední desce Obce Milenov a v záložce „Aktuality“. Pro odebírání aktualit se můžete zaregistrovat na webových stránkách obce www.milenov.cz.

 


Publikováno 16. 3. 2020 15:04

Rozhondutí vlády o vyhlášení karantény

Datum konání: 16. 3. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5. a 6. ústavního zákona č. 110/198 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaný jako SARS CoV-2 na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) az e) a §, 6 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení §, 5 písm. c) a 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.

 1. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
 2. a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.

  b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými
 3. c) cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hgienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata, včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, využívání nezbytných a bankovních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot.
 4. d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu,
 5. e) cest do zdravotnických zařízení, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 6. f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých
 7. g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti vnitřního pořádku a řešení krizové situace, zajištění i ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče včetně dobrovolnické činnosti, duchovní péče, veterinární péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury nezbytné pro obstarávání základních služeb obyvatel, pobyt v přírodě a parku, zásobování a rozvážkové služby,
 8. h) cest zpět do místa svého bydliště;
 9. i) pohřbu;
 10. nařizuje
 11. a) Osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejnosti na dobu nezbytně nutnou a pohybovat se v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až h),
 12. b) Omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru

III. doporučuje

 1. a) Zaměstnavatelům
 2. Využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
 3. Podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě
 4. Omezit činnosti, které nejsou nezbytné pro provoz zaměstnavatele
 5. b) Zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
 6. c) Využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
 7. d) Osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky.

Provedou:

Členové vlády,

Vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:

Hejtmani, primátor hlavního města Prahy, primátoři, starostové

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/karantena-vlada-cesko-koronavirus-sars.A200315_225214_domaci_maka

 


Publikováno 16. 3. 2020 14:55

FAQ ke koronaviru

Datum konání: 12. 3. 2020 - 31. 10. 2020

FAQ ke koronaviru


Publikováno 12. 3. 2020 14:52

Mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva - COVID-19

Datum konání: 12. 3. 2020 - 31. 10. 2020

Veškeré dostupné informace týkající se opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 najdete na elektronické úřední desce Obce Milenov tak, jak jsou nám zasílány na vědomí. V písemné podobě jsou tyto dokumenty k nahlédnutí na Obecním úřadě Milenov.


Publikováno 12. 3. 2020 14:38

Mimořádná opatření dočasně omezí provoz autobusové dopravy

Datum konání: 12. 3. 2020 - 31. 10. 2020

TZ_Mimořádná opatření dočasně omezí provoz autobusové dopravy_12.3.2020


Publikováno 12. 3. 2020 14:28