Obec Milenov mikroregion Podlesí

Popis úřadu

Obecní úřad

Milada Vašíčková
starosta

581 616 280, 724 182 822
E-mail: starosta@milenov.cz

   

Leona Pešlová
účetní

581 616 280

obec@milenov.cz

Poštovní adresa

Obec Milenov, Milenov 120, 753 61  Hranice 4

Adresa úřadovny pro osbní návštěvu

Obecní úřad Milenov, Milenov 120, 753 61  Hranice 4

Datová schvárnka - ID

4zmbm4k

E-mail

obec@milenov.cz

Internetové stránky

www.milenov.cz

Adresa e-podatelny

oumilenov@quick.cz

Bankovní spojení

Komerční banka, a.s., č.účtu 6826831/0100

ČNB, č.ú. 94-5516831/0710

00301582

DIČ

CZ00301582

Úřední hodiny 

pondělí  9.00 - 13.00   17.00 - 19.00
úterý 9.00 - 13.00  
středa 9.00 - 13.00 17.00 - 19.00
čtvrtek  9.00 - 13.00  
pátek 9.00 - 13.00  

Zastupitelstvo

Vašíčková Milada

starosta
Mykytin Tomáš
místostarosta
Elsnic Pavel
člen zastupitelstva
ing. Kraus Petr
člen zastupitelstva
Malý Michal
člen zastupitelstva
Rypar Jiří
člen zastupitelstva
Staněk Jaromír
člen zastupitelstva
ing. Šafránková Zdenka
člen zastupitelstva
Šrom Zdeněk
člen zastupitelstva

Finanční výbor

 • předseda: ing. Kraus Petr
 • členové :  Rypar Jiří, Skalická Marie

Kontrolní výbor

 • předseda: ing. Šafránková Zdenka
 • členové   : Staněk jaromír, Šrom Zdeněk

Kulturní komise

 • předseda : Mykytin Tomáš
 • členové :   Elsnic Pavel, Malý Michal

 

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).

- zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění (vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).

 - zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění (vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).

 - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů,  právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • platné obecně závazné vyhlášky
 • usnesení ze zasedání zastupitelstva

 

5. 4. Miroslava

Zítra: Vendula

Návštěvnost stránek

210305