Obec Milenov mikroregion Podlesí

Veřejné zakázky malého rozsahu

 

Milenov - oprava místních komunikací - C.1.

 1. Výzva k podání cenové nabídky na akci "Milenov - oprava místních komunikací" - C.1.
 2. Krycí list nabídky
 3. Průvodní technická zpráva
 4. Výkaz měr
 5. Celková situace
 6. Vzorový příčný řez
 7. Dolpňující inforamce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milenov - oprava místních komunikací - C.2.

 1. Výzva k podání cenové nabídky na akci "Milenov - oprava místních komunikací" - C.2.
 2. Krycí list nabídky - C.2.
 3. Průvodní technická zpráva
 4. Výkaz měr
 5. Celková situace
 6. Vzorový příčný řez

Doplňující informace

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rekonstrukce hygienického zařízení MŠ Mielnov, Milenov č.p. 75

 1. Výzva k podání cenové nabídky na akci "Rekonstrukce hygienického zařízení MŠ Milenov, Milenov č.p. 75"
 2. Krycí list nabídky
 3. Výkaz měr
 4. Návrh Smlouvy o dílo
 5. Čestné prohlášení uchazeče
 6. Výkresová dokumentace - Výpis oken a dveří
 7. Výkresová dokumentace - Půdorys přízemí - nový stav
 8. Výkresová dokumentace - Půdorys patra
 9. Výkresová dokumentace - Řez A-A
 10. Výkresová dokumentace - Řez B-B
 11. Výkresová dokuemtnace - Pohled východní
 12. Výkresová dokumentace- Pohled severní
 13. Výkresová dokumentace - Půdorys I.NP-koordinace
 14. Vžkresová dokumentace - Půdorys II.NP-koordinace
 15. Výkresová dokumentace - Půdorys přízemí-schéma vody
 16. Výkresová dokumentace - Půdorys patra - schéma vody
 17. Výkresová dokumentace - Půdorys přízemí - schéma kanalizace
 18. Výkresová dokumentace - Půdorys patra - kanalizace
 19. Výkresová dokumentace - Vytápění - půdorys přízemí
 20. Výkresová dokumentace - Vytápění - půdorys patra

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "Snížení prašnosti v obci Milenov"

 Výzva k podání nabídky

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Zateplení obecního úpřadu v Milenově"

 1. Výzva k podání nabídky
 2. Dodatečné informace k akci "Zateplení obecního přadu v Milenově"
 3. Oznámení o zrušení výběrového řízení "Zateplení obecního úřadu v Milenově"
 4. Výzva k podání cenové nabídky na akci "Zateplení obecního úřadu v Milenově"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Zavedení separace bioodpadů v obci Milenov"

Výzva k podání nabídky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Obecní úřad Milenov - šatna a sprcha"

 1. Výzva k podání nabídky
 2. Krycí list nabídky
 3. SOD k odsouhlasení
 4. Slepý rozpočet
 5. Čestné prohlášení
 6. TZB zpráva
 7. Půdorys - původní stav
 8. Půdorys - nový stav
 9. Vodoinstalace
 10. Kanalizace
 11. Topení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 5. Valdemar

Zítra: Vilém

Návštěvnost stránek

160534